• Autogiro

  • 12 månader
   259 kr/mån
  • 12 månader kommunanställda
   236 kr/mån
  • Dagkort 12 månader
   198  kr/mån
    (gäller kl. 05.00-14.00)

  Faktura/Direktbetalning

  • 12 månader
   3108 kr
  • 12 månader kommunanställda
   2837 kr
  • Dagkort 12 månader
   2376 kr
    (gäller kl 05.00-14.00)
  • 6 månader
   2067 kr
  • 6 månader kommunanställda
   1859 kr
  • 3 månader
   1238 kr
  • 3 månader Ungdom/Student
   1012 kr
  • 1 månader
   643 kr

  Övrigt

  • 10-kort
   978 kr
    (giltigt 6 månader)
  • Endagskort
   125 kr
  • Hotellgästträning
   110 kr/dag

   (gäller för dig som bor på Best Western Årjäng)
  • Startavgift*
   199 kr
  • Frysavgift**
   150 kr

  * Startavgift tillkommer för autogiro och avser träning fram till första dragning från autogirokontot. Vid onlineköp med betalningssätt autogiro, betalar du startavgift samt första månaden.

  **Du kan frysa ett 12 månaders medlemskap vid ett tillfälle per år, 1-3 månader sammanhängande. Frysning med start innevarande månad måste meddelas din träningsanläggning senast den 15:e i månaden.

  En betalperiod och frysperiod är från 27:e i en månad till den 26:e i månaden efter.

  30 dagars uppsägningstid efter bindningstidens slut på samtliga autogiroavtal, om inget annat anges. Sista dragning sker den 27:e i samma månad som uppsägningen görs och du har tillgång till gymmet till den 26:e i månaden efter.

  Bindningstiden räknas från första autogirodragning, dvs. första dragning som sker för tecknat avtal (6 eller 12 månader). Startavgift och frysningsperiod ingår ej i bindningstiden.

  Åldersgräns 15 år.